Vandreture fra Tørring Kirke til Hygum Kirke

Houe-Hygum-Tørring Menighedsråd inviterer i sommer til 2 guidede vandreture fra Tørring Kirke til Hygum
Kirke. Vi tror mange både turister og fastboende har lyst til sådan en smuk og overkommelig gåtur på ca. 5
km, hvor man går langs Limfjorden og også får lejlighed til at se kirkerne og opleve musik og sang, som man
selv deltager i. I Tørring Kirke er der morgensang, og i Hygum Kirke en orgelkoncert.
Den første tur er tirsdag den 30. juni. Tirsdag den 14. juli inviteres til endnu en tur. Alle kan være med, både
børn og voksne.
Dagen starter med morgensang i Tørring Kirke kl. 10.00. Efter at have set lidt på kirken og kirkegården er
det tid at starte gåturen og nyde den smukke udsigt over fjorden og landskabet. Der bliver holdt et par
pauser på turen, og lokale folk går med og fortæller lidt om landskabet undervejs. Efter at have vandret ca.
5 km. nås Hygum Kirke – forventeligt omkring kl. 13.00. Der bliver i Tørring udleveret kort til alle, og de der
har lyst kan vælge at gå en lidt længere rute.
I Hygum Kirke kan man spise sin medbragte madpakke. Derefter bliver der fortalt om kirken, og kl. 14.00 er
der orgelkoncert ved Hans Sørensen, tidligere organist i Struer kirke. Man kan komme tilbage til Tørring
Kirke ved at vælge en af vandreturene langs fjorden – eller man kan ved turens begyndelse aftale kørsel
tilbage til Tørring. Deltagelse i programmet er gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.