Sidste søndag i kirkeåret

– den 24. november Menighedsmøde og gudstjeneste I Houe, Hygum, Tørring er sidste søndag i kirkeåret noget ganske særligt, inden det nye kirkeår med adventstiden tager sin begyndelse. Denne søndag er en festdag, hvor der blandt andet er gudstjeneste i Tørring Kirke kl. 14.00. Her medvirker medlemmer af menighedsrådet for at understrege, at kirke og gudstjeneste ikke kun er præstens, men alle medlemmers. Herefter er der kaffe og lagkage i Alt-i-Et, Menighedslokalet. Efter kaffen fortæller menighedsrådet om året der er gået, et begivenhedsrigt år med nye medarbejdere, med arbejdet på kirkegårdene og i kirkerne, med forskellige tiltag for at gøre kirken åben og vedkommende for beboerne i sognene, og med de faste gudstjenester hver søndag. Der bliver lejlighed til en snak om arbejdet, spørgsmål og også forslag til, hvad I synes kunne være godt at gøre fremover. Det er vigtigt ikke mindst i de små sogne, at kirken kan være et samlingssted for sognenes beboere. Det kan det kun blive, hvis vi der bor her vil det. Velkommen til alle! Menighedsrådet i Hove-Hygum-Tørring