Menu Luk

Organist ved Hove, Hygum og Tørring Kirker, Lemvig Provsti, Viborg Stift

Er du en alsidig og udadvendt organist, der har lyst til at lade musikken være med til at åbne kirken for børn og voksne, for unge og gamle i 3 små vestjyske landsogne, så læs videre her. Vi kan som udgangspunkt tilbyde dig en stilling på 19 timer om ugen, men har du lyst og evner, er menighedsrådet parat til at finde midler til nye initiativer.

Vi er tre landsogne, hvor kirken er en del af et aktivt fællesskab og foreningsliv omkring Alt-i-Et Skolen og Alt-i-Et Huset i Klinkby. Vi vil gerne holde fast på traditioner omkring gudstjenesterne, men er også opmærksom på muligheder for nye tiltag. Vi ønsker en organist, som tager del i fællesskabet i samarbejde med præst, menighedsråd og de øvrige ansatte ved kirkerne.

Nuværende opgaver i stillingen er:

  • Spille ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
  • Arrangere musikgudstjenester, med både traditionel og ny musik
  • Deltage i aktivitetsudvalget med planlægning af koncerter og andre arrangementer
  • Ledsagelse af sang ved sogneaftner
  • Lede babysalmesang og ”salmer og sanser” (1-3 årige) sammen med en anden medarbejder
  • Spille ved gudstjenester for demente på plejehjem og i kirken

Andre mulige opgaver: oprette ”salmesanger-laug” med beboere i sognene, sang og leg med børn fra indskolingen, salmesang med demensramte. Du kan selv være med til at pege på opgaver, du finder vigtige.

Vi forventer at du:

  • Har godt kendskab til kirkens liturgi og gudstjeneste
  • Har lyst til at tage nye initiativer med sans for lokale muligheder og ønsker
  • Gerne deltager i samarbejde med andre

Orglerne i Hygum og Tørring har 1 manuel og pedal, orglet i Hove Kirke har 2 manualer og pedal.

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Inge Marie Andersen, tlf. 5364 6450.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via vores rekrutteringssystem gennem følgende link https://provsti.career.emply.com/ad/organist-ved-hove-hygum-og-torring-kirker-lemvig-provsti-viborg-stift/0avci1

Ansættelse 1. august. Ansøgningsfrist tirsdag den 15. juni. Samtale og prøvespil i uge 25.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk/

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.702,00 kr. – 411.718,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.925,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.713,56 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 936,88 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.395,00 kr. – 383.097,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.862,03 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 303.371,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.741,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 36.593,41 (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.2.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.