Menu Luk

Hove-Hygum-Tørring Menighedsråd søger GRAVER

Stillingen som graver ved Hove, Hygum og Tørring Kirkegårde er ledig til besættelse pr. 1. maj 2017 eller snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Hove, Hygum og Tørring Kirkegårde overgik til fælles drift i 2012 og menighedsrådet søger nu  en graver, som kan udvikle og konsolidere driften af de tre kirkegårde.

Graveren skal varetage følgende overordnede opgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • Varetage kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbejde med det øvrige personale ved kirkerne
 • Varetage de administrative opgaver for de 3 kirkegårde, dvs. udarbejde og indgå legat- og gravstedsaftaler (via GIAS)
 • Passe og efterse kirkegårdens og kirkens installationer, varmeanlæg, udstyr og maskiner
 • Fungere som arbejdsleder for de ansatte gravermedhjælpere
 • Bidrage til en god arbejdsplads og et positivt arbejdsmiljø

Alle kirker har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

 • Har en positiv holdning til kirken
 • Har uddannelse eller erfaring hvad der svarer til gartnerisk uddannelse
 • Både kan arbejde selvstændigt, samarbejde og uddelegere arbejdsopgaver
 • Kan planlægge en god dagligdag for kirkegårdenes gravermedhjælpere
 • Er indstillet på et konstruktivt samarbejde med sognepræsten, menighedsrådet og de øvrige ansatte ved de 3 kirker.

Graveren har ansvaret for Hove, Hygum og Tørring Kirker og Kirkegårde. Ansættelse sker ved Hove-Hygum Tørring Menighedsråd.

Vi kan tilbyde:

 • Nybyggede graverfaciliteter
 • En alsidig arbejdsplads med frihed under ansvar
 • At Menighedsrådet har fokus på kirkegårdene, og at vi i indeværende år påbegynder planlægningen af en større regulering af Houe kirkegård
 • Et Menighedsråd der arbejder på at gøre beslutningsprocesserne hurtigere

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Indplacering sker efter uddannelse. Såfremt stillingen indplaceres i løngruppe 1, aftales årslønnen inden for intervallet 256.466 kr.-330.707 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 256.466. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Såfremt stillingen indplaceret i løngruppe 2, aftales årslønnen inden for intervallet 269.965 kr. – 344.205 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 283.464 (nutidskroner).

Rådighedstillægget udgør årligt kr. 20.288,68 (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Poul Simonsen på telefonnummer 22 43 28 85. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 8860fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. marts 2017. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 11.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Printvenlig pdf