For børn og unge

Invitation babysalmesang jan2015
Invitation salmer og sanser jan2015

Dukketeaterforestillingen “Pust” i Nørlem Kirke torsdag den 6. november kl. 17.00

Børneteatersamarbejdet, som Houe-Hygum-Tørring kirker er med i, tilbyder i år forestilling i år i Nørlem Kirke.

“Pust” er en åben dukketeaterforestilling, der inddrager kirkens rum og akustik som medspiller i en musikalsk og poetisk rejse gennem det gamle og det nye testamente.I forestillingens rammefortælling møder vi pigen Gerda. Hun stiller nogle af de spørgsmål, som dukker op hos et moderne barn, der kommer ind i kirken.
Gerda møder en underfundig herre, der bor i kirken.
Han kan svare og svarene bliver til dramatik.
Forestillingen henvender sig til aldersgruppen 4 til 104 år
”Pust” handler om det hele, – det hele peger mod påske og pinse.
”Pust” er historien om forholdet mellem Gud og menneskene.
“Pust” er lyden af liv, – fra skabelse til Helligåndens komme.
Dukketeater Svantevit sætter påske og pinsebegivenhederne ind som
højdepunkter i en dramaturgi, der starter helt fra begyndelsen.
Adam, Eva, Kain, Abel, Noah, Moses,  – Jesus.
Med skiftende dukkespilteknikker og soloviolin etableres en poetisk
og sammenhængende fremstilling, der søger at indkredse kristendommens væsen.

Midlerne er dén udtryksfulde sammenfletning af levende musik, humor
og fortryllende billeder, som er blevet Dukketeater Svantevits
særkende og som indbragte teatret ”den Fynske Kultur-pris”
for forestillingen ”Noahs Ark”.
”Pust” er støttet af Folkekirkens Udviklingsfond.

BABYSALMESANG
De fleste forældre synes det er naturligt at synge for deres lille barn. Man synger og nynner de sange, man selv kender. Det stimulerer og udvikler barnet og styrker båndet imellem forældre og barn. Vi vil gerne invitere til, at man kommer til babysalmesang i kirken med sit lille barn. Her vil vi  synge for børnene og bevæge os og danse til musikken med barnet. Efter musikken er der mulighed for en lille forfriskning og lidt snak.
DSC_0238Babysalmesang vil blive ledet af organisterne Birgit Mogensen og Inge Marie Andersen, ima@hygum-lemvig.dk eller tlf. 53 64 64 50. Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at ringe til hende – eller til  sognepræst Iben Tolstrup tlf. 97 83 61 29, ito@km.dk
Læs hele invitationen her: Invitation babysalmesang 1-2014

“SALMER og SANSER” for 1-3 årige

Kom og vær med til salmesang, leg, dans, musik og stemningsfyldt nærvær i Hove Kirke. Et nyt tilbud for de 1 til 3 årige sammen med mor eller far.

Nu bliver der mulighed for at tage de små med i kirke onsdag eftermiddag. Her vil Elin Engholm Knudsen og Inge Marie Andersen lede børn og voksne gennem salmesang, musik, leg, bevægelse og sanselighed. Vi skal fortsætte det som børn og forældre oplevede gennem Babysalmesang, men nu med børn der ikke lige ligger så stille længere, men er blevet et nummer større og mere aktive og dejligt nysgerrige. Vi skal være i kirkerummet og bruge hele rummet med aktiviteterne.

Det er ikke et krav, at man har været med til Babysalmesang, alle 1 – 3 årige kan være med.

Når man synger for og med et barn formidles følelser af nærvær, af glæde og ømhed. Disse følelser er et væsentligt grundlag for et barns udvikling og er i det hele taget essentielle at opleve for alle mennesker”
Det er kvinden bag konceptet: Babysalmesang, Anne Mette Riis som har sagt det. Babysalmesang har allerede været et tilbud i bl.a. Hove kirke det sidste år.

Elin Engholm Knudsen er kendt fra Tante Andantes Hus, hvor hun er daglig leder. Inge Marie Andersen er organist i Houe, Hygum og Tørring Kirker.

”Salmer og sanser” er samme dage som babysalmesang, men fra kl. 16.30 – 17.30, 3. september – 12. november.

BØRNEKOR i PROVSTIET
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 
Mange kirker har børnekor – til glæde for menigheden, og ikke mindst til glæde for de børnene, som oplever et fællesskab omkring det at synge , og de lærer sang og musik og gudstjenesten at kende på en måde, så de selv bliver en aktiv del af det. Men det kan være svært at holde gang i kor i små sogne, hvor skolen er nedlagt, og børnetallet falder. Derfor er vi meget glade for, at der i Lemvig Provsti er blevet ansat en provstikorleder, Sisse Skovbakke, som bl.a. har en fortid som musiklærer på Nørre Nissum Seminarium. Hun får til opgave at starte 3 lokale kirkekor i provstiet – meget gerne i samarbejde med skolerne og i forskellige områder af provstiet, ikke kun tilknyttet et enkelt sogn. Vi håber, at det ene af korene bliver ved Klinkby Skole, hvor der er interesse for samarbejdet.

Tanken er, at de lokale kor, ud over en ugentlig korprøve, mødes 1 gang om måneden, hvor alle synger sammen. Her kan også andre eksisterende børnekor være med. Provstikoret eller de lokale kor kan efterhånden medvirke ved gudstjenester og koncerter i sognene efter ønske fra sognene. Provstiet har bevilget penge til ansættelsen foreløbig for 1½ år, men vi håber naturligvis på, at der bliver tilslutning, sådan at ansættelsen kan fortsætte.