For børn og unge

Minikonfirmander
Fastelavnssøndag, den 2. marts er der børne- og familiegudstjeneste i Tørring Kirke kl. 14.00. Og derefter er der indskrivning af minikonfirmander. Forløbet afsluttes med minikonfirmation ved børne- og familiegudstjenesten i Hygum Kirke den 13. april kl. 14.00

Konfirmander
11. april er der livsvandring for konfirmanderne i Lemvig Provsti. Turen, som er på ca. 10-12 kilometer, begynder med en kort andagt i Tørring Kirke kl. 8.15.

Konfirmationer
Fredag den 16. maj, Store Bededag i Hygum Kirke kl. 9.00 og i Tørring Kirke kl. 11.00
Søndag den 18. maj kl. 10.00 i Houe Kirke

Babysalmesang

En ny runde babysalmesang begynder tirsdag den 4. marts kl. 11.00 – 12.30 i Houe Kirke. Vi slutter tirsdag den 29. maj kl. 17.00 med en lille gudstjeneste, hvor familie og andre er velkomne. Med enkelte pauser, bl.a. p.g.a. påske bliver det i alt 8 gange.

Babysalmesang er for børn mellem 2 og 10 måneder sammen med en voksen. Vi synger enkle sange og salmer, oftest et enkelt vers af hver, og med sang og bevægelser stimuleres det lille barn, og kontakten mellem barn og voksen styrkes. Mange der har deltaget udtrykker glæde over det samvær de har med deres barn, og siger, at de fortsat synger nogle af sangene for og med barnet. Efter ca. 45 min. med sang, sætter vi os og får en snak og en lille forfriskning.

Alle er velkomne, hvad enten man bor i et af de 3 sogne, Houe, Hygum, Tørring – og om man har været med før eller ej. Der er ingen krav om god sangstemme, det er kontakten mellem barn og voksen, der betyder noget.

Babysalmesang ledes af Birgit Mogensen og Inge Marie Andersen, som begge er organister og lærere.

De fleste forældre synes det er naturligt at synge for deres lille barn. Man synger og nynner de sange, man selv kender. Det stimulerer og udvikler barnet og styrker båndet imellem forældre og barn. Vi vil gerne invitere til, at man kommer til babysalmesang i kirken med sit lille barn. Her vil vi  synge for børnene og bevæge os og danse til musikken med barnet. Efter musikken er der mulighed for en lille forfriskning og lidt snak.

Babysalmesang vil blive ledet af organisterne Birgit Mogensen og Inge Marie Andersen, ima@hygum-lemvig.dk eller tlf. 53 64 64 50. Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at ringe til hende – eller til  sognepræst Iben Tolstrup tlf. 97 83 61 29, ito@km.dk