Menu Luk

Arkiv 2016

Juleafslutningen i Klinkby Skole foregik i Houe Kirke, hvor indskolingen traditionen tro opførte et flot krybbespil. Alle skolens elever deltog sammen med mange forældre og bedsteforældre, så kirken var fyldt godt op. Og skuespillerne kunne deres roller, så alle kunne følge med i handlingen, og koret sang og spillede. Det var tydeligt, at de kunne lide sangene.

På videoen her kan man se og høre hele opførelsen

100 salmer på 100 minutter!

Torsdag den 24. november kl. 19.30 Menighedslokalet Houe

Nej, det handler ikke om at synge hurtigt! Men der er netop udgivet et tillæg til salmebogen med 100 nye salmer, og nogle af dem bliver der lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med ved mødet (som forventes at vare ca. 100 minutter). Sognepræst Iben Tolstrup og organist Inge Marie Andersen vil være guider på turen.

1.søndag i advent, den 27. november, medvirker Klinkby FDF i Houe Kirke kl. 14.00. Bagefter er der julestue, med hygge og aktiviteter i FDF-kredshus, Thyborønvej 18, samt salg af juletræer. 


De ni læsninger

Søndag den 4. december kl. 16.00 i Hygum Kirke

De ni læsninger er en fin tradition i mange kirker som optakt til julen. Der læses tekster fra de første profetier om Messias’ komme til beretningerne om Jesu fødsel, hans liv og død og opstandelse. Der er musik og sang, som passer til teksterne, og salmer, som menigheden synger med på. Her kan man stille og roligt lytte til teksterne og musikken og overveje julens betydning som en kristen højtid.

Lemvig Lillekor under ledelse af Jørgen Bruntse medvirker
Lys og Lucia

Søndag den 11. december kl. 16.00 i Tørring Kirke

Konfirmanderne medvirker, kirken er oplyst af levende lys, og vi hører den gamle historie om Lucia, der var en kristen martyr, som hjalp syge og fattige mennesker. I vores kirke er der nogen som hjælper andre, bl.a. Danmission, som samarbejder med kirker i andre lande for at hjælpe, og derfor bliver der efter gudstjenesten lejlighed til i våbenhuset at købe Lucia-engle, give en gave, købe lys og stjerner og andre ting.

______________________________________________________________________


Kaj Munk har engang sagt, at der i kirken er 4 højtider: jul, påske, pinse og høstgudstjeneste. Ved høst takker man for de afgrøder, man har hentet på markerne og i haverne, og man fejrer det med fester og gudstjeneste. I Houe, Hygum og Tørring er der efterhånden tradition for en festlig ”spillemandsmesse”, hvor hele gudstjenesten er iklædt dansk folkemusik. I år i Tørring kirke den 2. oktober, hvor musikken udgøres af et spillemandsorkester: harmonika, klarinet og kontrabas af familien Jesper, Lene og Aksel Sand Nielsen, violin af Helle Balzer Rohde. Helle Bjerrum og Thomas Vejbæk synger sammen med et lokalt kor. Og menigheden synger naturligvis med på salmerne. Efter gudstjenesten er der æbleskiver i våbenhuset, for det spiser man nu når der er høstfest. Alle er velkommen til være med.

____________________________________________________________________

Lemvig kammerkor i Helsingør Domkirke

Sommerkoncert i Tørring Kirke tirsdag den 6. september kl. 19.30. Lemvig Kammerkor synger under ledelse af Erling Lindgren, som også spiller på kirkens orgel. Det er netop blevet udvidet med 2 nye stemmer, som giver orglet bedre klang. Der er gratis entre, og alle er velkomne.

____________________________________________________________________

Houe Kirke har en ekstra festlig gudstjeneste søndag den 28. august kl. 10.30: De nye konfirmander bydes velkommen, provstiets børnekor kommer og synger – og så bliver 2 unge volontører sendt afsted til Tanzania. Det er Valdemar Vejbæk og Christian Colding Bruun, begge studenter fra Lemvig Gymnasium. Efter 3 måneders ophold, hvor de skal være og arbejde på en landbrugsskole, kommer de tilbage og besøger konfirmander i Lemvig, Struer og Holstebro Provstier, hvor de fortæller om deres oplevelser. -. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost, hvor alle deltagere i gudstjenesten er velkomne.

__________________________________________________________________

Søndag den 22. november kl. 16.00 er der gudstjeneste i Tørring Kirke, hvor en gruppe unge fra Tanzania medvirker sammen med 2 danske volontører, Asta Svennevig og Karoline Henriksen. Det bliver en festlig gudstjeneste med musik og trommerytmer.

Efter gudstjenesten er der spisning for alle i Menighedslokalet i Alt-i-Et, hvorefter der er det årlige menighedsmøde, hvor der er lejlighed til at høre om arbejdet i menighedsrådet og også komme med sine forslag til arbejdet.

De unge tanzanianere fortsætter samvær med konfirmander og andre interesserede – med mere musik og sang.

Karagwe-besøg

________________________________________________________________________

Foredrag med Michael Böss den 28. oktober kl.19.00
i Alt-i-Et, Klinkby
“Historieløsheden i nutidskulturen”

Foto Michael Böss Mange på Lemvig-egnen vil huske Michael Böss, som for en del år siden var en meget afholdt underviser på Lemvig Gymnasium i historie og religion. Siden fulgte år som lektor på Århus Universitet og som aktiv samfundsdebattør og forfatter af bøger om historie og samfundsforhold. Den 28. oktober kl. 19.00 holder Michael Böss foredrag i Klinkby Alt-i-Et. Emnet er ”Historieløsheden i nutidskulturen”. Hans sidste bog har den provokerende titel ”Det demente Samfund”, hvor han netop kritiserer historieløsheden i nutiden. Han siger selv: ”I dagens nutidskultur skal alting være funktionelt, gå hurtigt og kunne betale sig. Dagsordenen skifter konstant, og hvis man ikke er først med det nyeste, falder man bagud i det stor kapløb. Eller – det tror vi i hver fald! Men uden bevidsthed om fortiden ved vi ikke, hvad vi kommer af, og hvor vi er på vej hen. Det gælder for det enkelte menneske, og det gælder for samfundet”. Til det funktionelle, det der kan betale sig hører opfattelsen af dele af Danmark som “udkant”, en skævvridning som Micahel Böss kritiserer, og som han også vil komme ind på i sit foredrag. Der bliver lejlighed til spørgsmål og debat, også om kirkens rolle i samfundet i dag.

Foredraget er arrangeret af  og Familie og Samfund og
Houe-Hygum-Tørring Menighedsråd

Alle er velkomne. Entre incl. kaffe 50 kr.

______________________________________________________________________

Sommerkoncert i Tørring Kirke tirsdag den 28. juli kl. 19.30
kineserpiger

Et spændende møde mellem nordiske og kinesiske musikere har resulteret i skabelsen af ENSEMBLE NORDICA. Peter Arendt, en af de 3 danske musikere, fortæller om musikken:

Ensemblet lægger en musikalsk mosaik af både østlig og vestlig kirkemusik, således at de to kinesiske kirkemusikere spiller med på vores musik – på deres kinesiske folkemusikinstrumenter – og vi spiller med på deres musik – på vores vestlige instrumenter.

Programmet vil både indeholde solosang og fællessang og instrumentalmusik. Musikerne mødte hinanden i Hong Kong i 2013 og turnerede senere i hele Skandinavien og indspillede cd’en RESTING IN GOD.

To af 150 års fødselaren, Carl Nielsens kendteste aftensange vil kunne høres – med akkompagnement af kinesiske instrumenter. Musikerne har netop været sammen i kinesernes hjemby Kunming i det sydøstlige Kina – og de medbringer en smuk salme fra MIAO-folket, en af de mange kinesiske minoriteter. – Koncerten er en fin mulighed for et møde med en anderledes kultur – midt i Danmark.

Entre 50 kr. ved indgangen.

______________________________________________________________________

Haveoasen Haydn 2013Koncert med Vestjysk Koncertkor. 15. marts kl. 19.00 i ”Alt-i-Et”

Store korværker bliver tit spillet i en kirke, dels fordi meget musik er skrevet til brug ved kirkelige begivenheder, dels fordi kirkerummet ofte har en god akustik og derfor er velegner til koncerter med mange medvirkende. Men i dette tilfælde finder koncerten sted i multisalen i Alt-i-Et-huset. Her er en fin akustik og god plads. Koret har før sunget ”utraditionelle” steder som Haveoasen i Herning, hvor Haydns ”Skabelsen” blev opført. Og nu bliver den flotte sal for første gang brugt til en stor koncert.

Øverst på programmet står musik af Vivaldi: ”De fire årstider”, som egentlig er skrevet for strygeorkester bliver her sunget med en dansk tekst. Desuden synger koret Vivaldis ”Gloria”, et festligt og flot stykke musik, hvor koret ledsages af trompet, obo og strygere. Desuden synges 2 mindre værker, hvis komponister er inspireret af italiensk musik.

Koret har tilknytning til Lemvig-egnen, idet det er udsprunget af de kor- og orkesterstævner, der for år tilbage blev afholdt i Nørre Nissum. Sin første koncert have koret i 1981 i Struer Kirke med Bachs Juleoratorium, og siden da er det blevet til mange små og store koncerter, nogle af dem i samarbejde med Nordvestkoret i Thisted, bl.a. Mozarts ”Requiem” og Bachs h-moll messe og senest – koret alene – sammen med Orkester Midt Vest – Skabelsen, som også blev opført i Thyborøn Kirke. Koret består for øjeblikket af ca. 60 sangere. Dirigent er Peter Vogel, som ud over at være dirigent for forskellige kor og orkestre også har undervist adskillige år på Orkesterefterskolen i Holstebro.

Houe-Hygum-Tørring Menighedsråd inviterer til koncerten. Billetter a 100 kr. kan købes ved Shell Tørringhuse, Lemvig Boghandel eller ved indgangen.

____________________________________________________________________

 

Musikgudstjeneste søndag den 25. januar kl. 19.00 i Houe Kirke

Estved-Rønbjerg Kirketrio, Jens Dammeyer på klaver, Bent Aas Kjær på bas og Torben Aas Kjær på trompet og flugelhorn leverede musikken til en levende og festlig gudstjeneste.

Estvad-Rønbjerg Kirketrio

___________________________________________________________________

 

 

 

 

Syng julen ind” – i Hygum Kirke

Jul-for-alleAlle sangglade mennesker inviteres til en sangaften i Hygum Kirke den 10. december kl. 19.30.

Der er nok ikke så mange, der når at synge alle julesalmerne juleaften eller for den sags skyld i juledagene. Men her inviteres alle til at være med til at synge flere julesalmer, mest nogle af de kendte, men nok også et par af de knap så kendte.

Der bliver korsang ved lokale sangere og julemusik på orgel. Alle er velkomne til et lille åndehul midt i alle de travle juleforberedelser med gaver og mad og julehilsner osv.

__________________________________________________________________

Musikgudstjeneste i Houe Kirke 25. januar kl. 19.00

En “Kirketrio” medvirker med rytmisk musik. Der er ikke noget musik, der er mere “rigtig” til en gudstjeneste end andet. Så også den såkaldt rytmiske musik kan fint bruges ved en gudstjeneste. Alle er velkomne: dem, der kan lide rytmisk musik, dem der er skeptiske og spørger, hvad det nu er for noget, unge, midaldrende, gamle, børnefamilier.
Kom og vær med til en lidt anderledes gudstjeneste – og fortæl gerne bagefter, hvad du synes om den.