Menu Luk

Dåb

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret og præsten.

Fødselsanmeldelse Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for fødselsanmeldelsen senest 14 dage efter fødslen til kirkekontoret eller præsten i morens bopælssogn. Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, kan faren inden for 14 dage efter fødslen underskrive “omsorgs- og ansvarserklæring.” Efter denne frist skal faderskabet anmeldes til statsamtet.Navngivning   Blanketter til fødselsanmeldelse og navngivning kan udfyldes og udskrives fra Personregistrering.dk. De kan også sendes digitalt med digital signatur.

Aftal dåb I skal henvende jer til kirkekontoret eller præsten i sognet, hvor I gerne vil have jeres barn døbt for at aftale tidspunktet. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Faddere Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.

Tillykke med dit barn!

Se film fra folkekirken.dk

Læs mere på www.folkekirken.dk