Velkommen

Houe Kirke har en ekstra festlig gudstjeneste søndag den 28. august kl. 10.30: De nye konfirmander bydes velkommen, provstiets børnekor kommer og synger – og så bliver 2 unge volontører sendt afsted til Tanzania. Det er Valdemar Vejbæk og Christian Colding Bruun, begge studenter fra Lemvig Gymnasium. Efter 3 måneders ophold, hvor de skal være og arbejde på en landbrugsskole, kommer de tilbage og besøger konfirmander i Lemvig, Struer og Holstebro Provstier, hvor de fortæller om deres oplevelser. -. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost, hvor alle deltagere i gudstjenesten er velkomne.

_________________________________________________________________

Orglet i Tørring Kirke er blevet renoveret og har fået en stemme mere. Det betyder, at orglet får en bedre klang og kan varieres efter, hvor mange der er i kirke og hvilken type musik, der skal spilles. De der er kommet forbi, mens orgelbyggeren har været der, har kunnet se, hvordan sådan et pibeorgel ser ud indeni. Det er som mange fløjter anbragt ved siden af hinanden – med en stor blæsebælg, der levere luft til piberne.

 


Babysalmesang – nyt hold begynder 15. august

En dejlig flok spædbørn og mødre har før ferien været med til babysalmesang og salmer og sanser for de 1-3 årige. Der synges og leges, og både mødre og børn nyder situationen.

DSC_0114

Nu holder vi ferie. Men efter sommerferien begynder et nyt hold babysalmesang. Alle børn fra 2 – 10 måneder sammen med en voksen er velkommen. Læs mere her.
Salmer og sanser kommer i gang efter efterårsferien. Læs om det senere her.

IMG_2470

SALMER
200 af Salmebogens mest populære salmer er indsunget af børnekor, medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten her

 

Folkekirkens_Logo_S_C_Neg_Lilla_RGB_XL