STOR TAK!
Årets høstoffer blev på 10.241,79 kr.
Følgende er blevet betænkt:
Møltrup optagelseshjem: www.moltrup.dk Nicolajtjenesten: www.sctnicolaitjenesten.dk Kirkens Korshær: www.kirkenskorshaer.dk KFUM’s soldatermission: www.kfums-soldater- mission.dk
Mission blandt hjemløse: www.weshelter.dk

Blå kors: www.blaakors.dk
Frelsens Hær: www.frelsenshaer.dk Børn i sorg: www.bornungesorg.dk Kolonien Filadel a: www. ladel a.dk Hospice forum: www.hospiceforum.dk Aktivitetshuset i Lemvig
Den Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT)
Høstofferudvalget v/ Bente Haagensen, Hanne Trillingsgaard og Mia Mikkelsen